I funkcioneri došli na red…

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštelo je da se, u skladu sa zahtevima javnosti i Svetske banke, radi na izradi rešenja kako bi se funkcioneri, naročito oni u izvršnoj vlasti, uvrstili u Nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. To pitanje je naišlo na pravne poteškoće, s obzirom na nepostojanje jedinstvene regulative koja određuje status funkcionera.

Taj zakon neće uređivati plate onih funkcionera koje su u dosadašnjim reformskim procesima već uređene posebnim zakonima, u skladu sa evropskim standardima.

Koncept Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru izmenjen je tako što se uporedivost poslova postiže najpre razvrstavanjem u 12 platnih grupa, za koje zakon utvrđuje i kriterijume razvrstavanja, kao i opšte opise platnih grupa, kaže se u saopštenju ovog ministarstva.

U cilju potpune transparentnosti i uporedivosti, Nacrt zakona obavezuje Ministarstvo državne uprave da redovno objavljuje i ažurira Katalog radnih mesta, odnosno zvanja i funkcija.

Tim katalogom, precizira se, popisani su svi poslovi koji se obavljaju na radnim mestima u javnom sektoru, a takođe će sadržati i popis zvanja, i položaja državnih službenika i službenika u lokalne samouprave, popis svih funkcija, platne grupe i platne razrede, uzimajući u obzir korektivne koeficijente, u koja su svrstana radna mesta, zvanja, položaji i funkcije.

Scroll to Top