Lepote juga – Crna Trava

Seoski turizam: Selo Darkovce

Darkovce je naselje u Srbiji u opštini Crna Trava u Jablaničkom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 94 stanovnika. Darkovce se sastoji od većeg broja mahala (zaseoka). Centralna mahala se zove Selište i smatra se za centar sela. Ranije,

Seoski turizam: Selo Brod

Seoski turizam, pored lovnog turizma, predstavlja najveći potencijal opštine Crna Trava. U nekoliko članaka opisaćemo sela sa teritorije ove opštine koja imaju potencijala za razvoj seoskog turizma, bilo svojim položajem u odnosu na saobraćajnice i samu Crnu Travu, bilo svojim

Geografski položaj opštine Crna Trava

Teritorija Crne Trave je planinskog karaktera sa visinama između 346 i 1721 metra. Okružuju je planinski vrhovi Čemernika, Ostrozuba, Tumbe, Plane (Gramade) i Vlasinska visoravan. Ove planine su poznate po stoletnim bukovim nastanima koji se u poslednje dve decenije nemilice

Turistički potencijal opštine Crna Trava

Najznačajniji turistički potencijal opštine Crna Trava jeste Vlasinsko jezero, udaljeno 10 km od same Crne Trave, na teritoriji opštine Surdulica. Reke Cemercica i Vlasina su sa regulisanim granitnim koritima i estetski prelepim mostovima na njima daju posebno lep utisak i uz

O opštini Crna Trava

Opština Crna Trava je opština Jablaničkog okruga na jugoistoku Srbije. Po podacima iz 1953 imala je oko 14.000 stanovnika, 2002. opština je imala 2.563 stanovnika, a prema poslednjem popisu 2011. godine 1.663 stanovnika. Centar opštine je Crna Trava – planinsko

Scroll to Top