MEDVEĐA: PROVERITE DA LI STE UPISANI U BIRAČKI SPISAK

Povodom predstojećih lokalnih izbora u oštini Medveđa, obaveštavaju se građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Medveđa, koji imaju biračko pravo da je deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Medveđa od 29.07.2015. godine izložen na uvid u zgradi opštine Medveđa, kancelarija broj 33, u vremenu od 07-15 časova, svakog radnog dana a najksnije do 28. avgusta 2015. godine do 24:00 odnosno do zaklučenja biračkog spiska.
Građani u navedeom periodu mogu proveriti da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Građani mogu zahtevati i donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, a uz zahtev će donositi i dokaze.
Od proglašenja izborne liste podnošenja zahteva za promenu u biračkom spisku, ima pravo da vrši i podnosilac te izborne liste ili lice koje on ovlasti i to na način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.
Maloletni građani koji do dana izbora, odnosno i na dan izbora 13. septembra 2015.godine stknu punoletstvo, mogu zahtevati upis u birački spisak za područje opština Medveđa.
Posle 28.avgusta 2015. godine, nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku ( upis, bisanje, izmena, dopuna ili ispravka), a zahtev za promenu u biračkom spisku, građanin može podneti i neposredno Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu smoupravu ili opštinskoj upravi, najkasnije 72 sata pre dana određenog za sprovođenje izbora – kaže se u saopštenju OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MEDVEĐA

Scroll to Top