DO JUČE 41.595 MIGRANATA DOBILO POTVRDU ZA AZIL

Danas je sa Železničke stanice u Đevđeliji je Tabanovce krenuo voz sa oko 300 migranata, a najavljeno je više vanrednih vozova za transport migranata iz Đevđelije.
Do petka je ukupno 41.595 stranih državljana dobilo potvrdu za izraženu nameru za podnošenje zahteva za priznavanje prava na azil.
Uz pomoć prevodilaca za arapski jezik migranti preko megafona dobijaju uputstva da ostanu u tampon zoni, na prostoru tzv. ničije zemlje i da sačekaju u redu za organizovani prelaz.
Uprkos tome, međutim, bilo je grupa koje su pokušale da kroz rupe u ogradi nasilno uđu u Makedoniju, pa su vojska i policija tokom noći postavili dodatnu zaštitnu ogradu, javljaju Vesti.

Noć na južnoj granici Makedonije protekla je bez većih incidenata.

Scroll to Top