Ko ima prava na besplatan prevoz u Leskovcu i šta je potrebno od dokumentacije

Odeljenje za stambeno komunalne poslove grada Leskovca objavilo je spisak dokumentacija koja je neophodna kako bi povlašćene kategorije stavnoštva dobile besplatan prevoz. – Osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama i njihove pratioce na teritoriji grada Leskovca (dostaviti uverenje ili rešenje […]