RTS: Greške u računima, novac će biti vraćen

Zbog nepreciznosti baze brojila za struju, računi građanima su stizali i za zajedničke prostorije, što će biti refundirano kroz račune za struju u naredna dva meseca, a građanima koji su sa računom za struju platili i taksu za RTV i RTS, a po zakonu imaju pravo da je ne plaćaju, novac će, takođe, biti vraćen, saopštila je večeras RTS.

Zakonom o javnim servisima, čija je primena počela 1. januara, predviđena je naplata takse za RTS i RTV u iznosu od 150 dinara, a ovih dana stigli su i prvi računi, podseća se u saopštenju RTS.

S januarskim računima za struju stigla je i taksa za javne servise. Obavezu da je plati ima svako fizičko i pravno lice koje je korisnik brojila u kući, ali i poslovnom prostoru. Iako postoje izuzeci, uz januarske račune stavka za taksu stigla je i onima koji ne moraju da je plaćaju.

“Služba je obaveze plaćanja takse oslobodila sve one za koje je u bazi koju smo preuzeli od elektrodistribucije stajalo da je to zajednička potrošnja, i gde je bilo tačno naznačeno da je to lift, pumpa ili neki drugi objekat. Ono što građani, takođe, treba da znaju jeste i to da ako su sada dobili zaduženje, a ispunjavaju uslove za oslobađanje, novac će im biti vraćen. Mi imamo sklopljen ugovor sa EPS snadbevanjem da ukoliko dođe do nekih spornih slučajeva imamo pravo retroaktivnog refundiranja. Prema tome, sve ono što su platili, ako su platili iznos za to, biće im vraćeno kroz iznos za električnu energiju na sledećim računima. Mi očekujemo da ćemo sve te nejasnoće koje su se desile zbog nepreciznosti u bazi završiti sa martovskim računom”, kaže direktor Poslovnog inženjeringa Javnog medijskog servisa Žarko Palija.

Palija dodaje da su „u bazi su ostali podaci korisnika bez tačnih adresa ili bez tačne naznake da je to zajednička potrošnja, jer lift ili neko stubišno osvetljenje, spadaju u zajedničku potrošnju i moraju da imaju oznaku“.

„To znači da ako je sada neko dobio na računu iznos takse za lift, a nije u kategoriji zajedničke potrošnje, može da se oslobodi te obaveze, tako što će podneti zahtev, javiće se službi Poslovnog inženjeringa u Košutnjaku i dokazaće, kopijom računa da je reč o objektu koji po zakonu o Javni medijskim servisima ne ulazi u fakturisanje“, precizirao je on.

Prema zakonu, plaćanja takse može da bude oslobođena osoba fizičko lice koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odstotelesnog oštećenja

2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, kojoj je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć

3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice

4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć

5. Penzioner s minimalnom penzijom

6. Fizičko lice- korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje obaveze plaćanja takse imaju i ustanove iz oblasti socijalne zaštite, kao i diplomatsko-konzularna predstavništva. Taksa je, prema zakonu, vezana za brojila, pa se tako našla na januarskim računima za liftove, rasvetu u hodnicima, garažama, kotlarnicama…

Kako se dodaje u saopštenju, zahtev za oslobađanje plaćanja takse podnosi se RTS-u, a obrazac je na internet stranici RTS-a.

Od dokumentacije, potrebno je dostaviti kopije rešenja, odnosno dokaza nadležnih organa kojima se pokazuje da osoba pripada jednoj od kategorija koja se oslobađa plaćanja takse.

Zahtev može da se podnese lično – na šalterima RTS-a na Košutnjaku, elektronskim putem na mejl taksajms@rts.rs <mailto:taksajms@rts.rs> ili poštom na adresu: RTS, Kneza Višeslava 88, Beograd.

Scroll to Top