RFZO: Isplata za bolovanja i trudnice bez kašnjenja

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) saopštio je danas da nema kašnjenja u isplatama naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće. Sve isplate naknada zarada trudnicama vrše se u zakonom propisanom roku ukoliko poslodavac dostavi kompletnu i urednu dokumentaciju, kao i da je zakonski rok za prenos novčanih sredstava 30 dana od dana kada je poslodavac dostavio urednu i kompletnu dokumentaciju.

RFZO ističe da pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i da je ono regulisano Zakonom o radu.

Kako je navedeno, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva regulisano je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

„Za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva nadležani su organi lokalne samouprave, a u Beogradu, Sekretarijat za socijalnu zaštitu koji vrši obračun naknade za porodiljsko odsustvo, a ne RFZO“, stoji u saopštenju.

Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju zaposlena trudnica ima pravo na naknadu zarade ako je privremeno sprečena za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno trudničko bolovanje.

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, naknadu zarade za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad, isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava u iznosu 100 odsto od osnova za naknadu zarade.

U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100 odsto od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstveno osiguranja obezbeđuje iznos od 65 odsto od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35 odsto od osnova za naknadu zarade iz sredstava budžeta Republike.

To znači da za vreme trudničkog bolovanja počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad Republički fond vrši isplatu naknade zarade u visini od 100 odsto od osnova za naknadu zarade, navedeno je u saopštenju.

Scroll to Top