Svi treba da znamo

Kako se boriti protiv sajber zlostavljanja?

Cyberbullying je kod nas preveden kao virtuelno, elektronsko, sajber ili digitalno nasilje i zlostavljanje, maltretiranje a to je svako namerno, ponavljano i agresivno ponašanje pojedinca ili grupe ljudi upotrebom informatičkih i/ili telekomunikacijskih sredstava, čija je namera oštećivanje ili zlostavljanje drugih.

„Svi treba da znamo“ – Internet predatori

Danas imamo toliko načina da pristupimo internetu, uključujući mobilne telefone, konzole za igru, muzičke plejere i tablet uređaje, pa čak i televizore. Čovečanstvo ima pristup bez presedana informacijama i računarskim mogućnostima. Nažalost, elektronska pošta, društvene mreže, sobe za ćaskanje u

„Svi treba da znamo“ – Zakonska regulativa

Brojna istraživanja poslednjih godina u Evropskoj uniji pokazuju da između 10% i 20% dece u Europi pati od  jednog ili drugih oblika seksualnog zlostavljanja tokom detinjstva. Neki oblici seksualnog nasilja još uvijek su u porastu. Broj internet stranica sa dečijom

„Svi treba da znamo“ – Sajber napadi i prevare na internetu

Sajber prostor možemo definisati kao mrežu povezanih informacionih sistema neslućenih dimenzija. Broj uređaja na internetu pre par godina je prevazišao broj stanovnika zemlje, dok su previđanja da do 2020 godine, taj broj dostigne 50 milijardi uređaja. Dalje, preko 200 miliona

Zaštita dece od zloupotreba na internetu – Digitalno nasilje

Razmena poruka, deljenje fotografija i videa su načini na koje se današnja deca i mladi virtuelno druže. Međutim pored druženja novi načini komunikacije mogu da se koriste i za pretnje i vređanje, digitalne napade – ono sto nazivamo elektronsko ili

Zaštita dece od zloupotreba na internetu

Digitalna revolucija svakodnevno menja svet na koji smo navikli. Na promene se najbolje adaptiraju mladi što se danas najbolje vidi na primeru razvoja novih komunikacijskih servisa, a posebno kroz popularizaciju pametnih telefona i interneta među decom i mladima.

Scroll to Top