ZA NEPLAĆEN POREZ KAZNE OD 50.000 DINARA NA VIŠE

Građanima koji ne plaćaju na vreme porez na imovinu biće obračunata zatezna kamata od 16 odsto godišnje, a obračunava se na dnevnom nivou.
Nakon te uplate, građanima je ostala poslednja četvrta rata za koju rok ističe 15. novembra.
Ono što je novina i o čemu bi trebalo voditi računa, jeste da lokalne samouprave više ne moraju da šalju opomene dužnicima, već odmah pokreću prekršajne prijave.
Kazne koje su zaprećene za izbegavanje poreza kreću se od 50.000 dinara na više.

Scroll to Top