Zaplenjene lobanje i kože zaštićenih životinja

Carinski službenici su na graničnom prelazu Preševo 27. maja 2024. godine, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja devet lobanja i šest koža zaštićenih vrsta divokoze i vuka. Slučaj je otkriven kada je na red za kontrolu, na ulazu u […]