Za projektno tehničku dokumentaciju rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacione mreže 26,5 miliona dinara

Kroz projekat „Čista Srbija“ Mađarska u saradnji sa Vladom Republike Srbije finansira izradu projektno tehničke dokumentacije rekonstrukcije i dogradnje vodovodne i kanalizacione mreže, kao i projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na dve lokacije, na teritoriji […]