INTERREG IPA CBC

Eko trening osnovaca Lebana i Ćustendila

U okviru programa prekogranične saradnje opština Lebane i opština Ćustendil iz Bugarske, zajedno sprovode projekat „Zelena prekogranična saradnja, bolje učenje kroz iskustvo“  a projekat finansira EU. U okviru ovog projekta do sada je rekonstruisan objekat Dečjeg vrića u Lebanu, zamenjena

U lebanskom vrtiću danas sprovedena aktivnost „Moj zeleni grad“

U holu Dečjeg vrtića u Lebanu, u sklopu realizacije projekta „Zelena prekogranična saradnja – Bolje učenje kroz iskustvo“, danas je sprovedena aktivnost „Moj zeleni grad“. Deca predškolske grupe predstavila su izložbu likovnih i umetničkih radova na temu Ekologija i očuvanje

Scroll to Top