Od danas lakše do ličnih dokumenata

Pošto je stupio na snagu Zakon o opštem upravnom postupku, od danas bi lakše trebalo da dolazimo do ličnih dokumenata neophodnih za ostvarivanje prava koja imamo pred državom. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je tim povodom da će državni organi međusobno razmenjivati informacije, a da građani ne bi trebalo da budu kuriri.

Beograd/Srbija – „Ako se vi identifikujete i podnesete zahtev, gde god, službenici su dužni da se raspitaju i provere vaše podatke“, rekla Kori Udovički za RTS.
Udovički navodi da je reč o velikoj promeni u načinu razmišljanja i rada i da se i građani i uprava uveravaju da je to tehnički izvodljivo. Podseća da se to odnosi na one podatke koje država ima. „Znamo da će proces biti komplikovan i ne usuđujemo se da kažemo da će to od sutra savršeno funkcionisati“, rekla je Udovički. Ministarka kaže da je reč i o ogromnoj uštedi „u troškovima đona i vremena“ za građane. Poručuje i da bi trebalo da se razmena podataka između uprave ne naplaćuje i da će se smanjiti ukupan broj plaćanja i ukupan iznos koji se plaća da bi se jedna usluga postigla.
Od danas, službenici više ne bi trebalo da nam traže podatke o nama koji postoje u službenoj evidenciji lokalnih i republičkih organa, već su u obavezi da ih razmenjuju između sebe. To znači da će građani samo pribavljati zahteve a dokumenta državni organi iz službenih evidencija. U ministarstvu kao primer navode da recimo kod dečijeg dodatka, promeniće se to što će umesto 10 dokumenata građani biti obavezni samo da pokaže ličnu kartu i zadravstvenu knjižicu, dok će ostalih osam pribavljati nadležni organ  odnosno službenik koji vodi postupak. U ministarstvu kažu da se u ovom slučaju javlja poteba da se utvrdi državljanstvo lica i da je svim organima dostavljeno uputstvo, pa je dovoljno da se uvidom u ličnu kartu – biometrijsku očitaju podaci o državljanstvu i prebivalištu, tako da te podatke ne bi više trebalo niko da pribavlja, ni sami službenici za potrebe stranaka, a kamoli same stranke. Ovo se odnosi i na vađenje ličnih dokumenata. Kako mkažu u MUP-u građani bi samo trebalo na šalteru da daju svoje podatke a sva ostala dokumenta (Izvod i matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu) pribavlja MUP po službenoj dužnosti. Na ovaj način trebalo bi da se uštedi vreme i novac građana.
 
Scroll to Top