MEDVEĐA: ROK ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE ISTEKAO U PONOĆ

Izborna komisija je donela Poslovnik o svome radu, potvrdila Rokovnik za sprovođenjeizbornih radnji, odredila biračka mest, odredila izgled i oblik glasačkih listića i završila druge poslove iz okvira svoje nadlžnosti.
Izborna komisija opštine Medveđa je, zaključno sa 26. 08. 2015. godine, proglasilaa sledeće listiće:
1. Izbornu listu Aleksandar Vučić – Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzinera Srbije
2. Izbornu listu Demokratska partija – dr. Nagip Arifi
3. Izbornu listu Grupa građana „Za Gornju Jablanicu“ Medveđa

Rok za podnošenje izbornih lista istekao je u ponoć 28. avgusta 2015. godine.

Scroll to Top