Jeftiniji roming od 1. jula u Crnoj Gori, BiH, Makedoniji za građane Srbije

Slanje SMS poruka, telefoniranje ili prenos podataka na mobilnim telefonima za građane Srbije koji putuju u Crnu Goru, Makedoniju ili Bosnu i Hercegovinu od 1. jula biće jeftinije.

Pad cena rominga između četiri zemlje predviđen je sporazumom koji su ministri telekomunikacija u vladama Crne Gore, BiH, Makedonije i Srbije potpisali u Budvi još krajem septembra 2014. godine.

U srpskoj Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) očekuju, kako kažu, da će se operateri pridržavati propisane dinamike, a sledeće sniženje cena stupa na snagu 1. jula 2016.

Mobilni telefon 01
Jeftinije telefoniranje u romingu od 1. jula

 

Povodom nedavnog sniženja cena rominga unutar zemalja EU, poslednjeg pred konačno ukidanje naknada za roming na teritoriji tog bloka, RATEL objašnjava da su Srbija, Crna Gora, BiH i Makedonija kao zemlje kandidati za članstvo, pokrenule zajedničku inicijativu da budu uključene u primenu direktive o romingu. Budući da je odgovor EU bio negativan, zemlje su potpisale sporazum u Budvi.

Direktive EU o romingu se primenjuju u 28 zemalja članica i tri zemlje koje nisu članice – Norveškoj, Islandu i Švajcarskoj.

Scroll to Top