Javni konkurs za popunjavanje radnog mesta načelnika Opštinske uprave Lebane

Opštinsko veće opštine Lebane, oglašava JAVNI KONKURS za popunjavanje radnog mesta načelnika Opštinske uprave Lebane

Organ u kome se popunjava radno mesto-postavlja službenik na položaju: Opština Lebane – Opštinska uprava, ul. Cara Dušana br.116 Lebane

Radno mesto-položaj koji se popunjava: Načelnik Opštinske uprave Lebane – službenik na položaju -1 grupa.

  • Opis poslova radnog mesta: Rukovodi i koordinira radom Opštinske uprave; planira, usmerava i nadzire rad Opštinske uprave; usklađuje rad organizacionih jedinica Opštinske uprave i obezbeđuje njeno funkcionisanje kao jedinstvenog organa; ostvaruje saradnju između organizacionih jedinica u okviru Opštinske uprave; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine, odlukama Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.
  • Uslovi za rad na radnom mestu: Da je punoletni državljanin Republike Srbije; da ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (M5 OŠse paket i internet); da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu nije prestajao radni odnos u državnom organu odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
  • Stručna osposobljenost, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, i drugih propisa iz delokruga lokalne samouprave, veština komunikacije. Proveru stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata vršiće Konkursna komisija u usmenom razgovoru. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti obavešten.
  • Trajanje rada na položaju: Rad na položaju traje pet godina od dana donošenja rešenja o postavljanju na položaj.
  • Rok za podnošenje prijave: Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu NOVOSTI.

Adresa na koju se prijave podnose: Opštinsko veće opštine Lebane za Konkursnu komisiju, „Prijava na konkurs za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Lebane”, ul. Cara Dušana br.116, 16230 Lebane, lično ili preporučenom pošiljkom.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na oglas o javnom konkursu: Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, lični podaci, kontakt telefon i po mogućstvu email adresa (SU), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u državnom organu ili dokaz o položenom pravosudnom ispitu (uverenje), dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i isprava kojom se dokazuje da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnim organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, izdata od strane organa u kom je kandidat bio ili je u radnom odnosu.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj kopiji kod nadležnog organa.

Odredbom člana 9. i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da organ može vršiti uvid, pribavljati i obrađivati lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: Izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uverenje iz kaznene evidencije pravnosnažno osuđivanih lica.

Potrebno je da kandidat, uz ostale dokaze dostavi potpisanu izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti i to: da organ pribavi navedene dokumente o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat sam učiniti.

Obrazac izjave nalazi se na zvaničnoj internet stranici opštine Lebane i čini sastavni deo ovog Oglasa.

  • Mesto rada: Opšina Lebane-Opštinska uprava, ulica Cara Dušana broj 116, poštanski broj 16230 Lebane.
  • Lice zaduženo za davanje obaveštenja o Oglasu je Goran Lazarević Obaveštenja se mogu dobiti svakog radnog dana u toku trajanja konkursa u periodu od 10 do 14 časova na telefon 016-843-083, lokal 123.
  • Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave Konkursna komisija odbacuje zaključkom.
  • Ovaj oglas se objavljuje na zvaničnoj prezentaciji opštine Lebane na adresi www.lebane.org.rs.

Napomena: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli koji su upotrebljeni u muškom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Komentari koji sadrže psovke, uvrede, pretnje i govor mržnje na nacionalnoj, verskoj, rasnoj osnovi, kao i netoleranciju svake vrste neće biti objavljeni. Prilikom pisanja komentara vodite računa o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Nije dozvoljeno pisanje komentara isključivo velikim slovima niti promovisanje drugih sajtova putem linkova. Komentare i sugestije u vezi sa uređivačkom politikom ne objavljujemo, kao ni komentare koji sadrže optužbe protiv drugih osoba. Objavljeni komentari predstavljaju privatno mišljenje autora komentara, odnosno nisu stavovi redakcije portala INFO CENTAR JUGA.
Za više informacija pogledajte Pravila korišćenja.

0 Komentara
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare
Scroll to Top